Voorwaarden voor levering

Naaipatronen.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01102561 en is gevestigd aan de Beijerstraat 4, 8911 HG Leeuwarden
Telefoonnummer: 058-2167622
Email: info@naaipatronen.nl.
BTW nummer: NL1063.07.903.B01

Artikel 1 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

 1. Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling onverwijld door middel van een bestelbevestiging per e-mail. Zolang u geen bestelbevestiging van ons heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden. De bestelling is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.
 2. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij goede gronden hebben om aan te nemen dat u niet aan uw betalingsverplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, delen we dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2 - Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
  • iDEAL
  • PayPal
  • Mastercard en VISA
  • Klarna achteraf betalen (€ 0,99)
  • Bankoverschrijving
  • e-Maestro
  • Sofortbanking
  • Bancontact
  • KBC
  • ING Home'Pay
  • Belfius
 3. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Multisafepay of Klarna.

Artikel 3 - Klarna achteraf betalen

 1. Met Klarna kunt u achteraf betalen door middel van een digitale factuur. U ontvangt na verzending van uw bestelling de factuur via e-mail welke u binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoen.
 2. Maakt u gebruik van betalen via Klarna dan hangt de limiethoogte af van de kredietevaluatie. Er geldt voor deze betaalmethode een maximum orderbedrag van € 250,00 en een minimum orderbedrag van € 15,00. De servicekosten voor achteraf betalen via Klarna zijn € 0,99. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met Klarna achteraf betalen niet geautoriseerd worden, dan kunt u voor een andere betaalmethode kiezen.
 3. Indien u uw bestelling afrekent via Klarna (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van Klarna

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

 1. Wij streven er naar om uw bestelling binnen 2 werkdagen te leveren. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen (bestelling tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht) of is er om een andere reden vertraging dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling zonder kosten te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.
 2. Bestellingen worden verzonden via PostNL en DPD. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:
  • adres in Nederland (PostNL met tracking): € 3,90
  • adres in België (PostNL of DPD): € 7,95 - 9,75
  • adres in Duitsland (PostNL of DPD): € 7,95 - 10,25
  • overige landen (PostNL): € 7,95 tot € 59,50
  De genoemde tarieven zijn inclusief verwerkings- en verpakkingskosten.
 3. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending).
 4. Wij versturen per e-mail een kennisgeving van verzending op de dag van verzending.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 - Retourzenden en/of ruilen

 1. U bent gerechtigd om zonder opgave van reden binnen 14 dagen na levering de artikelen voor retour aan te melden. Na retourmelding heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen terug te sturen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt te zijn als waarin deze zijn geleverd.
  De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
  Heeft u de bestelling reeds betaald dan zal het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
 2. Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Bij patronen: knip verpakkingen voorzichtig open en bekijk eerst de instructiebladen. Het is dan doorgaans niet nodig om patroonbladen volledig open te vouwen om te kunnen bepalen of u het artikel wilt behouden.
 3. Na de herroepingstermijn van 14 dagen is de koop definitief en kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. In geval van retournering na de gestelde termijn van 14 dagen wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 4. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.
  Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij niet opnieuw verzendkosten in rekening.
 5. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
 6. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval retourneren of ruilen:
  • het gaat om een tijdschrift;
  • Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
  • Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele verpakking.
  • Het betreft een voor u in Italië besteld MARFY patroon.

Artikel 7 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade, behoudens en voor zover wij als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel hebben gehad dat we bij correcte nakoming niet zouden hebben gehad.
 2. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële serieproductie te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentie- en /of copyrighthouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 9 - Privacy en cookies

 1. In onze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. De privacyverklaring is van toepassing als u een van onze websites bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.
  Lees hier de volledige privacyverklaring
 2. Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vind je onze gegevens, lees je wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe je cookies kunt verwijderen.
  Lees hier de volledige cookieverklaring

Artikel 10 - Geschillen

 1. Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Klachten die niet onder een garantietermijn vallen dienen binnen de redelijke termijn van 2 maanden te worden gemeld, bij voorkeur schriftelijk of per email via info@naaipatronen.nl of het contactformulier op de website. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Mocht het niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Comissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europesie Unie.
 3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden d.d. 25 mei 2018 onder nummer 01102561.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling. Deze voorwaarden kunt u printen of opslaan.